‪నా తెలుగు సోదర,సోదరీమణులకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు.‬ ‪ఈ పండుగ తెలుగు ప్రజలందరికీ ఆనందాన్ని,శాంతిని,సంపదను మరియు అదృష్టాన్ని ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.‬ Ugadi greetings to all our Telugu sisters and brothers. May this festival bring abundant joy, peace and good fortune for all.

Amit Shah, BJP Leader, amit shah BJP, Bhartiya Janta Party leader, bjp president, amit shah official | Amitbhai Anilchandra Shah (Amit Shah) is an Indian politician from Gujarat and the current President of the Bharatiya Janata Party.

Amit Shah, Amit Shah, BJP Leader, amit shah BJP, Bhartiya Janta Party leader, bjp president, amit shah official | Amitbhai Anilchandra Shah (Amit Shah) is an Indian politician from Gujarat and the current President of the Bharatiya Janata Party.

‪నా తెలుగు సోదర,సోదరీమణులకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు.‬
‪ఈ పండుగ తెలుగు ప్రజలందరికీ ఆనందాన్ని,శాంతిని,సంపదను మరియు అదృష్టాన్ని ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.‬

Ugadi greetings to all our Telugu sisters and brothers. May this festival bring abundant joy, peace and good fortune for all.

‪నా తెలుగు సోదర,సోదరీమణులకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు.‬ ‪ఈ పండుగ తెలుగు ప్రజలందరికీ ఆనందాన్ని,శాంతిని,సంపదను మరియు అదృష్టాన్ని ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.‬ Ugadi greetings to all our Telugu sisters and brothers. May this festival bring abundant joy, peace and good fortune for all.

Let's Connect

sm2p0