ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಿಕಾರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವು ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸುಖದಾಯಕವಾಗಲಿ ಎಂದು ಮನದಾಳದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Hearty wishes to the people of karnataka on Ugadi. I pray for the prosperity of all the Kannadigas in this Vikari naama Samvatsar.

Amit Shah, BJP Leader, amit shah BJP, Bhartiya Janta Party leader, bjp president, amit shah official | Amitbhai Anilchandra Shah (Amit Shah) is an Indian politician from Gujarat and the current President of the Bharatiya Janata Party.

Amit Shah, Amit Shah, BJP Leader, amit shah BJP, Bhartiya Janta Party leader, bjp president, amit shah official | Amitbhai Anilchandra Shah (Amit Shah) is an Indian politician from Gujarat and the current President of the Bharatiya Janata Party.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಿಕಾರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವು ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸುಖದಾಯಕವಾಗಲಿ ಎಂದು ಮನದಾಳದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

Hearty wishes to the people of karnataka on Ugadi. I pray for the prosperity of all the Kannadigas in this Vikari naama Samvatsar.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಿಕಾರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವು ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸುಖದಾಯಕವಾಗಲಿ ಎಂದು ಮನದಾಳದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Hearty wishes to the people of karnataka on Ugadi. I pray for the prosperity of all the Kannadigas in this Vikari naama Samvatsar.

Let's Connect

sm2p0