અમદાવાદના મોડાસરના ગ્રામજનો માટે આજનો દિવસ વિશેષ છે જ્યારે આજે ગામ તળાવના બ્યુટિફિકેશન કામનો શિલાન્યાસ કર્યો છે. લોકોના બેસવાથી લઈને બાળકોની રમતો માટે તમામ યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. મ

Amit Shah, BJP Leader, amit shah BJP, Bhartiya Janta Party leader, bjp president, amit shah official | Amitbhai Anilchandra Shah (Amit Shah) is an Indian politician from Gujarat and the current President of the Bharatiya Janata Party.

Amit Shah, Amit Shah, BJP Leader, amit shah BJP, Bhartiya Janta Party leader, bjp president, amit shah official | Amitbhai Anilchandra Shah (Amit Shah) is an Indian politician from Gujarat and the current President of the Bharatiya Janata Party.

અમદાવાદના મોડાસરના ગ્રામજનો માટે આજનો દિવસ વિશેષ છે જ્યારે આજે ગામ તળાવના બ્યુટિફિકેશન કામનો શિલાન્યાસ કર્યો છે. લોકોના બેસવાથી લઈને બાળકોની રમતો માટે તમામ યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.

અમદાવાદના મોડાસરના ગ્રામજનો માટે આજનો દિવસ વિશેષ છે જ્યારે આજે ગામ તળાવના બ્યુટિફિકેશન કામનો શિલાન્યાસ કર્યો છે. લોકોના બેસવાથી લઈને બાળકોની રમતો માટે તમામ યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. મ

Let's Connect

sm2p0