ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સૌને શુભકામનાઓ ગુજરાત શાંતિ, શક્તિ અને સમૃધ્ધિનું પ્રતિક છે. મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની આ ભૂમિના માન, સન્માન અને વૈભવમાં ઉત્તરોત્તર વધારો કરવા ભાજપા સદૈવ કટિબદ્ધ છે. ગુજરાતના નિરંતર વિકાસની પ્રાર્થના સાથે... જય જય ગરવી ગુજરાત

Amit Shah, BJP Leader, amit shah BJP, Bhartiya Janta Party leader, bjp president, amit shah official | Amitbhai Anilchandra Shah (Amit Shah) is an Indian politician from Gujarat and the current President of the Bharatiya Janata Party.

Amit Shah, Amit Shah, BJP Leader, amit shah BJP, Bhartiya Janta Party leader, bjp president, amit shah official | Amitbhai Anilchandra Shah (Amit Shah) is an Indian politician from Gujarat and the current President of the Bharatiya Janata Party.

ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સૌને શુભકામનાઓ

ગુજરાત શાંતિ, શક્તિ અને સમૃધ્ધિનું પ્રતિક છે.

મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની આ ભૂમિના માન, સન્માન અને વૈભવમાં ઉત્તરોત્તર વધારો કરવા ભાજપા સદૈવ કટિબદ્ધ છે.

ગુજરાતના નિરંતર વિકાસની પ્રાર્થના સાથે...

જય જય ગરવી ગુજરાત

ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સૌને શુભકામનાઓ ગુજરાત શાંતિ, શક્તિ અને સમૃધ્ધિનું પ્રતિક છે. મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની આ ભૂમિના માન, સન્માન અને વૈભવમાં ઉત્તરોત્તર વધારો કરવા ભાજપા સદૈવ કટિબદ્ધ છે. ગુજરાતના નિરંતર વિકાસની પ્રાર્થના સાથે... જય જય ગરવી ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0